Regulamin

§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.fartuszki-danusia.pl jest firma Zakład Krawiecki "Danusia" Danuta Skowera z siedzibą w Śmiłowo , ul. Kasztanowa 3, 64-810 Kaczory, NIP: 764-212-73-78.

§2
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez: adres email: , formularz kontaktowy na stronie lub tel. / fax. 67 215 24 97.

§3
Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§5
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§6
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§7
Konsument w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

§8
Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru.Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w §1.

§9
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu/faxu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

§10
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

§11
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni , nie dłużej jednak niż dni 30.

§12
Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

$13
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

$14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.